Procesní a měřicí technika

S ručičkovým ukazatelem

Přímé čtení rozdílu tlaků s ukazatelem rozsahu indikace. Vyšší tlak ze dvou tlakových potrubí je indikován ukazatel a nižší tlak ...

Ručičkový, diferenční tlak je přímo zobrazen

Dva ukazatele (červený a černý)tlak dvou tlakových potrubí. Rozdíl v úhlové poloze dvou ukazatelů odpovídá rozdílu tlaků. Aby ...

Ručičkový, diferenční tlak je přímo zobrazen

Dva ukazatele (červený a černý)tlak dvou tlakových potrubí. Rozdíl v úhlové poloze dvou ukazatelů odpovídá rozdílu tlaků. Aby ...

S membránou, pro samostatná procesní připojení

Přímo ukazuje diferenční tlak ze dvou různých tlaků. Rozsah měření je třeba volit v souladu s maximálním vyskytujícím se ...

S membránou a přírubovým připojením

Přímo ukazuje diferenční tlak ze dvou různých tlaků. Rozsah měření je třeba volit v souladu s maximálním vyskytujícím se ...

S membránou a připojením šrouby vzadu

Přímo ukazuje diferenční tlak ze dvou různých tlaků. Rozsah měření je třeba volit v souladu s maximálním vyskytujícím se ...

S membránou, pro samostatná procesní připojení

Přímo ukazuje diferenční tlak ze dvou různých tlaků. Rozsah měření je třeba volit v souladu s maximálním vyskytujícím se tlakem. ...

S membránou a přírubovým připojením

Přímo ukazuje diferenční tlak ze dvou různých tlaků. Rozsah měření je třeba volit v souladu s maximálním vyskytujícím se tlakem. ...

S membránou a připojením šrouby vzadu

Přímo ukazuje diferenční tlak ze dvou různých tlaků. Rozsah měření je třeba volit v souladu s maximálním vyskytujícím se tlakem. ...

S ručičkovým ukazatelem

Dva ukazatele (červený a černý), tlak dvou tlakových potrubí. Rozdíl v úhlové poloze dvou ukazatelů odpovídá rozdílu tlaků. Aby ...

Kategorie e-shopu Easy

Parametrické filtry