Ventily, armatury, komponenty

Pojistný ventil

Typy P12 2x7 040, P14 217 5250, P14 287 5100, P15 217 xxx, P16 217 xxx, P24 217 xxx, P26 217 xxx, P51 217 xxx(0), P52 2x7 xxx(0), ...

Redukční ventil pro páru

Redukční ventil pro páru pro vysoké průtoky a tlaky typ DM 401

Kategorie e-shopu Easy

Parametrické filtry