Měření průtoku

Kalorimetrické monitory průtoku

Tento senzor na kalorimetrickém principu spolehlivě monitoruje průtok media. Je ideální pro použití pro vodu a velmi čistá média.

Ultrazvukové monitoru průtoku

Ultrazvukový monitor je použitelný pro média od hodnoty zákalu 1 NTU a průměru částic > 50?m (voda z vodovodu, mléko, média CIP ...

Kategorie e-shopu Easy

Parametrické filtry