Procesní a měřicí technika

Manometr pro samostatný procesní připojení

Kompaktní měřicí přístroj, vhodný pro široké spektrum aplikací. Vhodné pro plynná média, nízkou viskozitou a nekrystalická ...

Se stupnicí pro měření v uzavřených teplotních smyčkách

Manometr s nastavitelným červeným ukazatelem pro max. provozní tlak a zelené pole pro přípustný tlak topného systému. Vhodné pro ...

S dvojitou stupnicí ve vodním sloupci 1 metr v barech

Robustní měřící přístroj s násuvným krytem používaným jako ochrana, vhodný pro jednoduchá měření. Dvojí stupnice pro MWC a tlak. ...

Pro kombinaci měření tlaku a teploty

Tento multi-funkční měřící přístroj je určen pro simultánní měření tlaku a teploty v jednom místě měření. Snadná montáž připojení ...

Pro kombinaci měření tlaku a teploty

Tento multi-funkční měřící přístroj je určen pro simultánní měření tlaku a teploty v jednom místě měření. Snadná montáž ventilu ...

Pro samostatná procesní připojení

Testované a referenční měřící přístroje pro velice přesná měření ve zkušebních ústavech a komerčních zkušebních ...

Procesní s vodorovnou membránou

Vysoce korozní a chemická odolnost s měřicím systémem CrNi oceli, s nebo bez těsnění PTFE a nátěry. Speciálně konstruované pro ...

S přírubou DN 25 a vodorovnou membránou

Vysoce korozní a chemická odolnost s měřicím systémem CrNi oceli, s nebo bez těsnění PTFE a nátěry. Speciálně konstruované pro ...

S ručičkovým ukazatelem

Přímé čtení rozdílu tlaků s ukazatelem rozsahu indikace. Vyšší tlak ze dvou tlakových potrubí je indikován ukazatel a nižší tlak ...

S přírubou DN 50 a vodorovnou membránou

Vysoce korozní a chemická odolnost s měřicím systémem CrNi oceli, s nebo bez těsnění PTFE a nátěry. Speciálně konstruované pro ...

Manometr 63mm

Manometr 63mm: Pro bližší informace si stáhněte katalog

Ručičkový, diferenční tlak je přímo zobrazen

Dva ukazatele (červený a černý)tlak dvou tlakových potrubí. Rozdíl v úhlové poloze dvou ukazatelů odpovídá rozdílu tlaků. Aby ...

Ručičkový, diferenční tlak je přímo zobrazen

Dva ukazatele (červený a černý)tlak dvou tlakových potrubí. Rozdíl v úhlové poloze dvou ukazatelů odpovídá rozdílu tlaků. Aby ...

S membránou, pro samostatná procesní připojení

Přímo ukazuje diferenční tlak ze dvou různých tlaků. Rozsah měření je třeba volit v souladu s maximálním vyskytujícím se ...

S membránou a přírubovým připojením

Přímo ukazuje diferenční tlak ze dvou různých tlaků. Rozsah měření je třeba volit v souladu s maximálním vyskytujícím se ...

S membránou a připojením šrouby vzadu

Přímo ukazuje diferenční tlak ze dvou různých tlaků. Rozsah měření je třeba volit v souladu s maximálním vyskytujícím se ...

S membránou, pro samostatná procesní připojení

Přímo ukazuje diferenční tlak ze dvou různých tlaků. Rozsah měření je třeba volit v souladu s maximálním vyskytujícím se tlakem. ...

S membránou a přírubovým připojením

Přímo ukazuje diferenční tlak ze dvou různých tlaků. Rozsah měření je třeba volit v souladu s maximálním vyskytujícím se tlakem. ...

S membránou a připojením šrouby vzadu

Přímo ukazuje diferenční tlak ze dvou různých tlaků. Rozsah měření je třeba volit v souladu s maximálním vyskytujícím se tlakem. ...

Pro samostatné procesní připojení

Zvýšená ochrana osob díky bezpečnostní vybavení S3 dle ČSN EN 837-1 Pevná přední část mezi měřicím systémem a rozsahem stupnice. ...

S přírubovým připojením

Zvýšená ochrana osob díky bezpečnostní vybavení S3 dle ČSN EN 837-1 Pevná přední část mezi měřicím systémem a rozsahem stupnice. ...

Manometr s obdélníkovým připojením

Kompaktní měřicí přístroj, vhodný pro široké spektrum aplikací. Měřicí přístroj se montuje pomocí konzol vzadu. Vhodné pro ...

S ručičkovým ukazatelem

Dva ukazatele (červený a černý), tlak dvou tlakových potrubí. Rozdíl v úhlové poloze dvou ukazatelů odpovídá rozdílu tlaků. Aby ...

Pro samostatné procesní připojení

Dobrá čitelnost ukazatele i v případě mechanických vibrací. Zvýšená životnost v pulzujícím kolísání tlaku. Vhodné pro plynná ...

Kategorie e-shopu Easy

Parametrické filtry